AkSen - Aktivní senior, z.s.


Veletrh: FOR FAMILY

Hala - stánek:6 - A06 - (AKTIV 55+ 2018)
Adresa:
Praha 1
28. října 767/12
110 00
Email: mmamajova@aksen.org


Exponáty na veletrhu:


AKSEN – aktivní senior, z.s.

Zapsaný spolek AkSen se snaží působit jako komunitní a informační platforma takovým způsobem, aby poskytoval svým členům prostor pro získávání zajímavých informací a nabídek ze společenského a kulturního dění, což činí především prostřednictvím svoji webové stránky: www.aksen.cz, facebookové stránky a prostřednictvím hromadných e-mailů, které rozesílá svým členům. Členem AkSen může stát každý ve věku nad 50 let. Registrovat se však můžou i mladší lidi, tzv. sympatizanti AkSen, které přivítáme zejména jako spoluorganizátory akcí. Členství v AkSen není zpoplatněno. Zaregistrovat se je možné na webu AkSen nebo napsat na e-mail aksen@aksen.org Cílem činnosti AkSen je aktivace seniorů zejména v oblasti sportovní, kulturní, společenské a vzdělávací. Aktivity jsou a budou do značné míry plánované a organizované samotnými členy, kteří si touto formou vzájemně předávají své zkušenosti a dovednosti. Ukázkovým příkladem takovéto akce jsou tzv. “cestovatelské čtvrtky”, kde se aktivní senioři mezi sebou dělí o své cestovací zážitky a dojmy. Mladší aktivní senioři (50+) se snaží pomáhát těm starším a potřebnějším, proto charitativní činnost patří taky do náplně činností AkSen. AkSen například převzal patronaci nad Domem s pečovatelskou službou v Klecanech a pro pobytová seniorská zařízení organizuje canisterapii. Nedílnou součástí činnosti AkSen je sport. Letos se bude konat už pátý ročník sportovních her pro seniory, tzv. AkSenHer, pátý ročník bicyklového výletu AkSenKola a třetí ročník soutěže v pétanque. AkSen nabízí možnost, aby se pétanque naučili hrát a k tomuto navenek klidnému, ale zároveň velice napínavému sportu získali vztah i úplní začátečníci. Zahrát petanque si můžete zkusit také na veletrhu u našeho stánku.